Afspraken met betrekking tot verzendkosten en retourkosten zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de webwinkel. Over het algemeen zijn verzend- en retourkosten voor rekening van de koper. Indien u een bestelling van een webwinkel volledig retour stuurt, kunt u bij de webwinkel nagaan welke kosten er berekend worden. MultiFactor staat buiten de leveringsvoorwaarden of het retourbeleid van de webwinkel.
Is uw vraag niet beantwoord? Stuurt u dan een e-mail naar – klantenservice@multifactor.nl