Inleiding:

Dit beleid is van toepassing op alle Transacties met betrekking tot Klanten in Nederland. Hetgeen in dit beleid is vastgelegd ten aanzien van Transactie/Transacties geldt ook ten aanzien van Vordering/Vorderingen.

MultiFactor zal Partners in geval van fraude in overeenstemming met dit beleid de volledige waarde van de Transactie exclusief BTW compenseren. Dit beleid fungeert dus als een fraudeverzekering voor Partners.

De informatie waar naar verwezen wordt in de punten 4 (afleveradres), 5 (trackingnummer), 6 (ondertekend ontvangstbewijs), 10 (afhaling van goederen in een fysieke winkel) zullen door de Webwinkel ten minste zes (6) maanden worden bewaard en zullen, op verzoek, aan Multisafepay ter beschikking worden gesteld. (deze optie is alleen beschibaar na goedkeuring en bijgevoegde getekende ADDENDUM door MultiFactor.)

Indien de Partner niet volledig voldoet aan alle in dit beleid gestelde voorwaarden behoudt MultiFactor zich het recht voor de betreffende Transactie terug over te dragen.

MultiFactor behoudt zich het recht voor dit beleid indien noodzakelijk te wijzigen.

 

Voorwaarden:

Aan onderstaande voorwaarden moet worden voldaan wil de fraudeverzekering gelden:

1. De Transactie dient een fysiek product te betreffen. (Tenzij anders overeengekomen)

2. Partner zal geen goederen voor een Transactie leveren als MultiFactor per e-mail of via telefoon Partner heeft geïnformeerd dat de Transactie niet in overeenstemming is met de interne fraudecheck, of als de order de status “UNCLEARED” heeft.

3. De Partner zal alle vragen van MultiFactor ten aanzien van frauduleuze Transacties binnen 24 uur via e-mail beantwoorden. Dit is van toepassing op alle dagen dat de Partner werkzaamheden verricht, bijv. goederen verstuurt en/of Transacties activeert.

4. De goederen zullen worden verstuurd naar de persoon en het adres die, op het tijdstip van de Transactie, door MultiFactor zijn goedgekeurd.

A (Als de goederen worden verstuurd naar een afhaalpunt, moeten de eerste twee (2) cijfers van de postcode overeenstemmen met de door MultiFactor goedgekeurde postcode. De goederen moeten geadresseerd zijn aan de door Multisafepay goedgekeurde tenaamstelling. (deze optie is alleen beschibaar na goedkeuring en bijgevoegde getekende ADDENDUM door MultiFactor.)

5. De goederen moeten worden verstuurd met traceerbare post, bijv. met een trackingnummer.

6. De Logistieke Dienstverlener die de goederen voor de Partner vervoert dient bij uitlevering veiligheidscontroles in acht te nemen.

 • Voor levering aan huis dient een Afleverbewijs te worden aangemaakt. Voor transacties voor een bedrag van 50 euro of hoger is een handtekening vereist.
 • Bij levering aan een afhaalpunt dient het legitimatiebewijs van de Consument, of het legitimatiebewijs van de persoon die geautoriseerd is om de goederen namens de Consument af te halen, getoond te worden. De handtekening van de ontvanger moet worden bewaard. In alle bovenstaande gevallen dient informatie ten aanzien van de datum en het tijdstip van aflevering te worden vastgelegd. (deze optie is alleen beschibaar na goedkeuring en bijgevoegde getekende ADDENDUM door MultiFactor.)

7. De Partner zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om MultiFactor te ondersteunen bij alle handelingen ten aanzien van en vorderingen op logistieke dienstverleners. De Partner dient, indien noodzakelijk, MultiFactor te voorzien van een volmacht om namens de Partner bij de verantwoordelijke logistieke dienstverlener klachten in te dienen, eisen te stellen of de pakketten terug te vorderen. Als de logistieke dienstverlener MultiFactor niet toestaat een klacht in te dienen, een eis te stellen of een pakket terug te vorderen zal de Partner dit namens MultiFactor doen en MultiFactor informeren over alle ontwikkelingen betreffende deze zaken.

8. De Transactie dient op shipped te worden gezet op dezelfde dag dat de goederen worden verzonden.

9. De volgende gegevens moeten worden opgenomen in de “Transactie CALL” naar MultiFactor:

 • Totaalbedrag
 • Geboortedatum van de Consument
 • Bankrekening nummer van de consument
 • Het geslacht van de Consument
 • De volledige naam van de Consument (zowel voor- als achternaam)
 • Het volledige adres van de Consument (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Het IP-adres van de Consument
 • Het telefoonnummer van de Consument
 • Het e-mailadres van de Consument
 • Volledige lijst met goederen

 

10. Als de goederen in een fysieke winkel worden opgehaald, moeten de volgende identiteitscontroles worden uitgevoerd:

(deze optie is alleen beschibaar na goedkeuring en bijgevoegde getekende ADDENDUM door MultiFactor.)

 • Een legitimatiebewijs moet getoond en gecontroleerd worden.
 • De volledige naam en de geboortedatum van de Consument moeten worden vastgelegd
 • De verkoper mag de goederen alleen aan de Consument of aan een persoon die hiertoe door de Consument is gemachtigd afgeven. De persoon die de goederen namens de Consument afhaalt moet zowel het identiteitsbewijs van de Consument als zijn/haar eigen identiteitsbewijs tonen.
 • De Consument of de persoon die hiertoe door de Consument is gemachtigd dient het ontvangstbewijs te ondertekenen.

 

Partners wordt aangeraden het sjabloon op Multisafepay Webwinkel Control Panel te gebruiken om alle bovenstaande gegevens correct en volledig vast te leggen.