U dient de digitale factuur binnen de gestelde betaaltermijn van 14 dagen te voldoen.

Zijn de 14 dagen verlopen dan ontvangt u vervolgens een herinnering van de betaling (zonder ophoging) waar binnen 5 dagen aan dient te worden voldaan. Heeft MultiFactor uw betaling niet binnen deze gestelde termijnen ontvangen?

Dan brengt MultiFactor u extra kosten in rekening van €7.50.

De kosten zijn gebaseerd op de administratieve kosten die MultiFactor maakt om u aan de betaling te herinneren (aanmaningskosten) en de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag.
Voorkom een ophoging door binnen de gestelde betalingstermijn de factuur te voldoen.

Is uw vraag niet beantwoord? Stuurt u dan een e-mail naar – klantenservice@multifactor.nl