Wanneer na verscheidene betalingsherinneringen via e-mails wij geen tijdige betaling van u ontvangen, zijn wij genoodzaakt de onbetaalde factuur uit handen te geven aan een incassobureau.

Na de overdracht voldoet u de betaling niet aan MultiFactor, maar aan de desbetreffende incassobureau.
Wij willen u erop attenderen dat een incassobureau extra kosten vraagt voor het vorderen van het verschuldigde bedrag.

Deze kosten zijn wettelijk vastgelegd via de Wet Incasso Kosten (WIK). U betaalt dan niet alleen de oorspronkelijke hoofdsom van uw bestelling, maar daarbovenop ook de kosten van het incassobureau.

Deze kosten beginnen met bedragen tussen de € 40,- tot € 62,50. Indien de vordering is overgedragen aan het incassobureau verloopt alle communicatie via deze instantie.

Is uw vraag niet beantwoord? Stuurt u dan een e-mail naar – klantenservice@multifactor.nl